Uitspraken 2010

 • 2010-11-18 - 10/36 HERHAALD ONTBINDINGSVERZOEK
  10/36

  Bij eerder arbitraal vonnis is de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden. Dat arbitraal vonnis is door de rechtbank vernietigd. Het...Lees verder

 • 2010-10-15 - 10/31
  10/31

  Nr. 23

  Lees verder
 • 2010-10-13 - 10/13 en 10/26
  10/13 en 10/26

  Nr. 22

  Lees verder
 • 2010-09-28 - 09/24 en 10/22 MAATSCHAPSOVEREENKOMST; SAMENWERKINGSOVEREENKOMST; VERSTORING ONDERLINGE VERHOUDINGEN; RAAD VAN BESTUUR; MEDEWERKERS; GEVAAR PATI√čNTENZORG; TOELATINGSOVEREENKOMST;SCHADEVERGOEDING;
  09/24 en 10/22

  Beëindiging van maatschapsovereenkomst en ontbreken samenwerkingsovereenkomst met maatschap zijn redenen voor opzegging van de...Lees verder

 • 2010-08-25 - 10/12 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN ZIEKTE
  10/12

  Medisch specialist, 56 jaar oud, is gedurende meer dan 18 jaren, in maatschapverband, verbonden aan het ziekenhuis, waarna hij ziek wordt...Lees verder

 • 2010-08-24 - 10/27 SCHRIFTELIJKE WAARSCHUWING
  10/27

  Bij brief van 21 april 2010 heeft het bestuur van het ziekenhuis de medisch specialist een schriftelijke waarschuwing gegeven naar aanleiding van...Lees verder

 • 2010-07-13 - 10/28 MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, ONTBINDING, SAMENWERKINGSPROBLEEM BINNEN VAKGROEP, GEBREK AAN VERTROUWEN
  10/28

  Binnen de vakgroep waaraan de specialist is verbonden zijn de verhoudingen tussen haar en collega verstoord geraakt. Pogingen vanuit de raad van...Lees verder

 • 2010-07-13 - 10/29KG
  10/29KG

  Vordering in kort geding tot het teruggeven aan specialist van managementtaken. Eenzijdige functiewijziging? Managementtaak behoort tot...Lees verder

 • 2010-07-09 - 10/32KG
  10/32KG

  Verloskundigen komen in kort geding op tegen voorgenomen tijdelijke sluiting van alternerende (afdelingen van) locaties van ziekenhuis...Lees verder

 • 2010-07-06 - 10/30KG MEDISCH SPECIALIST, OP NON-ACTIEFSTELLING, ONDERZOEK FUNCTIONEREN, TUCHTMAATREGELEN, INFORMATIEVERSTREKKING
  10/30KG

  Na oplegging van tuchtmaatregelen heeft het ziekenhuis een onderzoek ingesteld naar het beroepsmatig functioneren van de specialist. Tevens is...Lees verder

 • 2010-07-02 - 10/25
  10/25

  Nr. 14

  Lees verder
 • 2010-06-28 - 10/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/11

  Longarts. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst.
  Al enkele jaren sprake van wrijvingen tussen eiser en opeenvolgende managers...Lees verder

 • 2010-06-21 - 10/03 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/03

  Kaakchirurg. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst. Sprake van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard dat redelijkerwijs van...Lees verder

 • 2010-06-15 - 10/08 MEDISCH SPECIALIST, TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, GOODWILL, VASTSTELLINGSOVEREENKOMST TOT STAND GEKOMEN?, GEVOLGEN AFBREKEN ONDERHANDELINGEN
  10/08

  De medisch specialist ging een specialisme uitoefenen dat voor zijn komt in het ziekenhuis door een maatschap uit een aanpalend ziekenhuis werd...Lees verder

 • 2010-05-11 - 10/05 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/05

  Stichting bestuurt twee ziekenhuizen. Opzegging toelatingsovereenkomst met eiser en zijn medematen omdat de door de stichting beoogde samenwerking...Lees verder

 • 2010-05-11 - 10/04 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/04

  Stichting bestuurt twee ziekenhuizen. Opzegging toelatingsovereenkomst met eiser en zijn medematen omdat de door de stichting beoogde samenwerking...Lees verder

 • 2010-05-11 - 10/01 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/01

  Stichting bestuurt twee ziekenhuizen. Opzegging toelatingsovereenkomst met eiser en zijn medematen omdat de door de stichting beoogde samenwerking...Lees verder

 • 2010-05-11 - 10/09
  10/09

  NR. 7

  Lees verder
 • 2010-05-06 - 10/18KG AANWIJZING, ARTIKEL 7 TOELATINGSOVEREENKOMST, MEDISCH SPECIALIST, KWALITEIT ZORGVERLENING
  10/18KG

  Aanwijzing in de zin van artikel 7 toelatingsovereenkomst door raad van bestuur aan medisch specialist gegeven in verband met zorgen voor de...Lees verder

 • 2010-05-04 - 10/19KG VOORSCHOTBETALING DBC
  10/19KG

  Met oog op invoering van de diagnosebehandelcombinatie (DBC) is in 2005 aan verweerders, beide als oogarts werkzaam op basis van een...Lees verder

 • 2010-04-28 - 10/21KG ZIEKENHUIS, EX-MATEN, TWEE MAATSCHAPPEN, VERDELING WERKZAAMHEDEN OVER LOCATIES ZIEKENHUIS, CAPACITEITSUITBREIDING, TOELATINGSOVEREENKOMST
  10/21KG

  Tussen twee maten die samen een maatschap vormen, eisers, en een ex-maat is een geschil ontstaan over de verdeling van de werkzaamheden binnen de...Lees verder

 • 2010-01-15 - 09/10 FACILITEITEN, MEDISCH SPECIALIST, SCHADEVERGOEDING, EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, SCHADEBEPERKING, BEWIJSLASTVERDELING
  09/10

  Vaststelling van de omvang en toets van de verplichtingen van het ziekenhuis jegens de medisch specialist met betrekking tot het bieden van de...Lees verder

 • 2010-01-07 - 08/30 Aanvullend VERVOLG 08/30-2. VERZOEK TOT AANVULLING VONNIS 08/30-2
  08/30

  De specialist heeft verzocht om aanvulling van het vonnis onder nummer 08/30-2 omdat hij meent dat niet op alle vorderingen is beslist. Het...Lees verder