2010-07-09 - 10/32KG

10/32KG

Verloskundigen komen in kort geding op tegen voorgenomen tijdelijke sluiting van alternerende (afdelingen van) locaties van ziekenhuis. Belangenafweging.

Bijlage:PDF 10/32KG