Uitspraken 2004

 • 2004-09-16 - EINDVONNIS VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW TIJDENS WACHTGELDPERIODE
  03/25II

  Het Scheidsgerecht blijft bij zijn oordeel dat bij voortzetting van deelneming aan pensioenfonds tijdens wachtgeldperiode de werkgever en de...Lees verder

 • 2004-07-30 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST.
  03/26

  Tussen werknemer en werkgever is een "beëindigingsovereenkomst" gesloten naar aanleiding van tussen hen gerezen geschillen. Over de...Lees verder

 • 2004-07-16 - TUSSENVONNIS. UITLEG VONNIS
  03/25

  Geding over de uitleg van een eerder door het Scheidsgerecht gewezen vonnis met betrekking tot betaling van een aantal coaching-gesprekken, kosten...Lees verder

 • 2004-06-18 - LUMPSUM-FINANCIERING EN DEELNEMING AAN MAATSCHAP VAN SPECIALISTEN
  04/10

  In ziekenhuis A vindt verdeling van de lumpsum plaats tussen enerzijds medische specialisten die niet verenigd zijn in één maatschap...Lees verder

 • 2004-05-06 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST EN VERGOEDING VAN GOODWILL
  04/04

  In verband met concentratie van werkzaamheden in één ziekenhuis, treden tot een ander ziekenhuis toegelaten specialisten in dienst...Lees verder

 • 2004-04-27 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST LID RAAD VAN BESTUUR; GEEN BEMIDDELINGSOMMISSIE
  04/05

  Het Scheidsgerecht ziet geen aanwijzing dat benoeming van de commissie van advies en bemiddeling zal kunnen bijdragen tot het beperken of oplossen...Lees verder

 • 2004-04-22 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT; VRIJHEID DECLAREREN
  03/08

  Bevoegdheid Scheidsgerecht; vrijheid declareren versus honorariumbudget
  Het Vereveningsfonds heeft de bevoegdheid van het Scheidsgerecht...Lees verder

 • 2004-03-01 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT
  04/06 KG

  Voorlopige voorziening in verband met arbeidsconflict lid van de raad van bestuur. De bevoegdheid van het Scheidsgerecht wordt terecht betwist. In...Lees verder

 • 2004-02-16 - GEEN OMZETTING ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD IN OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD
  03/23

  In geschil is of de met medisch specialist voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst tussen partijen heeft voortgeduurd. De...Lees verder

 • 2004-02-06 - OMZETTING DEELTIJDDIENSTVERBAND IN KADER AMS
  03/12

  Toepassing van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medische Specialisten (AMS), die op 1 maart 2001 in werking is getreden, op eiseres van toepassing...Lees verder

 • 2004-02-05 - GEEN VERPLICHTING TOT VERGOEDING GOODWILL
  03/18

  Zonder een daartoe strekkende contractuele bepaling is het bestuur van een ziekenhuis in beginsel niet gehouden is aan een toegelaten medisch...Lees verder

 • 2004-01-05 - SCHORSING EN ONTBINDING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
  03/22-03/24

  De aan de medisch specialist verweten tekortkomingen zijn niet voldoende onderzocht. Het ziekenhuis heeft ook niet voldoende maatregelen tot...Lees verder