Uitspraken 1997

 • 1997-12-30 - ONTBINDING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST MET TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING.
  13

  Tekortkomingen van anesthesist bestaande in gevallen van onbereikbaarheid na waarschuwingen en onvoldoende functioneren zijn voldoende grond voor...Lees verder

 • 1997-09-05 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. STRIJD MET GOEDE PROCESORDE. WACHTGELD.
  12

  Verweerder heeft ter zitting uitdrukkelijk verklaard met ontbinding te kunnen instemmen. Te laat beroep van verweerder op juistheid van...Lees verder

 • 1997-09-05 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. JAARTERMIJN. COMMISSIE VAN ADVIES; AFKOOP WACHTGELD. IMMATERI√čLE SCHADE.
  11

  Eiser kan in redelijkheid geen beroep doen op een jaar voor het zoeken van een andere functie. Datzelfde geldt voor het instellen van een...Lees verder

 • 1997-07-18 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. ONREGELMATIGHEDEN BIJ DECLAREREN.
  10

  Opvragen van gegevens bij verzekeraar. Vergelijking door ziekenhuis van cijfers die specialist aan verzekeraar opgeeft met door hem gedane...Lees verder

 • 1997-07-02 - GEEN GEWICHTIGE REDENEN VOOR OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST.
  09

  Op verweerster is de afgelopen jaren geen fundamentele kritiek geuit. Arbeidsovereenkomst is eerst mondeling en daarna schriftelijk verlengd...Lees verder

 • 1997-05-02 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. ERNSTIGE VERTROUWENSBREUK. WEDERZIJDSE SCHULD, SCHADEVERGOEDING.
  08

  Partijen over ontbinding eens, verschil van mening over schadevergoeding. Verweerder treft verwijt dat hij contacten met Raad van Toezicht per...Lees verder

 • 1997-04-18 - GEEN ONTBINDING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEEN GEWICHTIGE REDENEN. EVENTUEEL ONTBINDING MET SCHADEVERGOEDING.
  07

  Verweerder schiet in bepaalde opzichten tekort op het communicatieve vlak, maar hij heeft niet altijd in een situatie verkeerd die als...Lees verder

 • 1997-03-13 - BEREIKBAARHEID EN VAKBEKWAAMHEID. SCHORSING.
  06

  Ondanks het nemen van maatregelen, is eiser er niet in geslaagd onbereikbaarheid te voorkomen. Daarover en over eisers vakbekwaamheid bestaan...Lees verder

 • 1997-02-28 - SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER.
  05

  In eerder bindend advies van andere arbiters dan Scheidsgerecht is niet reeds over thans gevorderde schadevergoeding beslissing genomen. Voor...Lees verder

 • 1997-02-17 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT ONGEDAANMAKING VAN UITSPRAAK VAN HET SCHEIDSGERECHT.
  04

  Het Scheidsgerecht kan slechts een bindend advies ongedaan maken indien blijkt van feiten en omstandigheden die ten tijde van de beoordeling...Lees verder

 • 1997-02-07 - BEVEL TOT BENOEMING VAN EEN LID VAN EEN COMMISSIE VAN ADVIES EN BEMIDDELING VOORAFGAAND AAN OPZEGGING OF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR.
  03

  Een beding in de arbeidsovereenkomst tot benoeming van een commissie van advies en bemiddeling alvorens tot opzegging of ontbinding van een...Lees verder

 • 1997-01-15 - VERGOEDING OPLEIDINGSACTIVITEITEN.
  02

  Maatschap van twee maten vervangen door maatschap van drie maten. Vorderingsrecht jegens instelling is in nieuwe maatschap gevallen.

  Lees verder
 • 1997-01-14 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. HOORPLICHT. BESLUIT EISER OM KLINISCHE WERKZAAMHEDEN TE BE√čINDIGEN ONREDELIJK. HANDELWIJZE EISER GEWICHTIGE REDEN.
  1997-01-14

  Hoorplicht in casu niet voorgeschreven. Dit neemt niet weg dat eiser 'rauwelijks' met opzegging zou mogen worden geconfronteerd. Dat is evenwel...Lees verder