1997-02-17 - AFWIJZING VAN VORDERING TOT ONGEDAANMAKING VAN UITSPRAAK VAN HET SCHEIDSGERECHT.

04

Het Scheidsgerecht kan slechts een bindend advies ongedaan maken indien blijkt van feiten en omstandigheden die ten tijde van de beoordeling aanwezig maar niet bekend waren en deze feiten of omstandigheden van belang zouden zijn geweest bij de beoordeling.

Bijlage:PDF AFWIJZING VAN VORDERING TOT ONGEDAANMAKING VAN UITSPRAAK VAN HET SCHEIDSGERECHT.