Uitspraken 2021

 • 2021-11-15 - KG 21/11


  Kort geding. Signalen (in de vorm van anonieme verklaringen) die kunnen wijzen op disfunctioneren. Ziekenhuis wil, mede gelet op...Lees verder

 • 2021-08-13 - 21/04


  Opzegging overeenkomst met specialist. Grensoverschrijdende gedrag. Onbevoegd handelingen laten verrichten. Onbevoegd inzien...Lees verder

 • 2021-07-30 - 21/06


  Verklaring voor recht onrechtmatigheid beëindiging overeenkomst (art. 4 lid 1 aanhef en onder d Wkkgz), onmiddellijke...Lees verder

 • 2021-05-18 - 20/17
  20/17

  Vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met specialist gevorderd op de e-grond, de h-grond of de i-grond bedoeld in artikel 7:669 lid...Lees verder

 • 2021-03-16 - 20/19
  20-19

  Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 aanhef en onder h BW. Arbeidsovereenkomst is inhoudsloos geworden nu de werkgever...Lees verder

 • 2021-02-08 - 20/14


  Het ziekenhuis heeft verweerder in loondienst overgenomen van een ziekenhuis dat dreigde failliet te gaan. Alle medische behandelingen in het...Lees verder