Uitspraken 2012

 • 2012-12-28 - 12/42
  12/42KG

  Toelatingsovereenkomst medisch specialist, non-actiefstelling, zorgvuldigheid onderzoek, samenwerking, (gebrek aan) vertrouwen.

  Lees verder
 • 2012-12-20 - 12/40
  12/40KG

  NR. 1240

  Lees verder
 • 2012-12-13 - 12/26
  12/26

  Conventie. Rechtmatige opzegging toelatingsovereenkomst. Geen nietigheid op grond van BBA. In het algemeen zal het opzeggen van het vertrouwen...Lees verder

 • 2012-12-13 - 12/27 VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  12/27

  Beide partijen beroepen zich op het vonnis van 14 september 2012 van het Scheidsgerecht in de zaak 11/22. Het Scheidsgerecht herhaalt zijn &ndash...Lees verder

 • 2012-11-26 - 12/35
  12/35

  Arbeidsovereenkomst medisch specialist, vrijstelling van werk, voorwaarden non-actiefstelling, AMS, CAO, wedertewerkstelling.

  Lees verder
 • 2012-10-23 - 12/34
  12/34

  Toelatingsovereenkomst, Non-actiefstelling, Dwangsom, Samenwerking, Patiëntveiligheid

  Lees verder
 • 2012-10-23 - 12/32 KG KORT GEDING, AANWIJZING, VERBOD, OVERHEIDSRECHTER, DWANGSOM
  12/32

  Het gaat in dit kort geding om twee bestuurlijke aanwijzingen die het ziekenhuis aan verweerder heeft gegeven met daarin onder andere een verbod...Lees verder

 • 2012-10-19 - 11/47 tussenvonnis d.d. 19 oktober 2012


  Lees verder
 • 2012-10-08 - 12/06 AFVLOEINGSREGELING, WACHTGELD
  12/06

  Vordering ziekenhuis tot ontbinding althans tot wijziging van de tussen partijen overeengekomen afvloeiingsregeling en veroordeling van de...Lees verder

 • 2012-09-26 - 12/11 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, VORDERING TOT ONGEDAANMAKING EN SUBSIDIAIR TOT TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID
  12/11

  Medisch specialist is aangesproken op zijn houding en gedrag. Medewerkers beklagen zich over zijn onheuse gedragingen en uitlatingen (ongeduldig...Lees verder

 • 2012-09-24 - 12/10 VORDERING TOT HET VOORTZETTEN VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST, ALTHANS ARBEIDSOVEREENKOMST MET EEN MEDISCH SPECIALIST
  12/10

  Met de medisch specialist is een toelatingsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan die, bij goed functioneren, voor onbepaalde tijd zou worden...Lees verder

 • 2012-09-17 - 12/18 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID, PRODUCTIENORMEN, BEGROTING, VERLIESGEVENDHEID
  12/18

  De sterk achterblijvende omzet en de daaruit voortvloeiende verliesgevendheid van verweerders geriatrische praktijk leveren naar het oordeel van...Lees verder

 • 2012-09-14 - 11/22
  11/22

  Opzegging van de toelatingsovereenkomst van medisch specialist. Vordering schadevergoeding en goodwill door specialist op grond van...Lees verder

 • 2012-08-16 - 11/40 GOODWILL, SCHADEVERGOEDING, OPZEGGING, TOELATINGSOVEREENKOMST
  11/40

  Onzekerheid wat met praktijk zal gebeuren, daarom dient stichting goodwill te vergoeden. Geen gronden voor schadevergoeding na opzegging van de...Lees verder

 • 2012-08-16 - 11/38 GOODWILL, SCHADE, WAARNEMING, KOSTEN
  11/38

  Geen contractuele verplichting voor stichting tot vergoeding goodwill, wel gehouden aan opvolgers bij toelating voorwaarde op te leggen dat zij...Lees verder

 • 2012-07-09 - 12/21
  12/21KG

  Het verweer dat artikel 18 lid 1 van de toelatingsovereenkomst geen betrekking heeft op de opleiding gaat naar het voorlopig oordeel van de...Lees verder

 • 2012-06-04 - 11/44 UITLEG OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT PRAKTIJK
  11/44

  Specialist treedt in loondienst en zijn praktijk (die hij heeft ondergebracht in een b.v.) wordt overgedragen aan het ziekenhuis. Omtrent deze...Lees verder

 • 2012-05-02 - 12/08KG NON-ACTIEFSTELLING
  12/08KG

  Eiseres vecht in KG haar onmiddellijke op non-actiefstelling aan. Toelatingsovereenkomst is opgezegd tegen latere datum. Ziekenhuis heeft eiser...Lees verder

 • 2012-05-02 - 12/07KG NON-ACTIEFSTELLING
  12/07KG

  Eiser vecht in KG zijn onmiddellijke op non-actiefstelling aan. Toelatingsovereenkomst is opgezegd tegen latere datum. Ziekenhuis heeft eiser...Lees verder

 • 2012-04-26 - 11/35, 11/38, 11/39 en 11/40
  11/35, 11/38/, 11/39 en 11/40

  Lees verder
 • 2012-04-11 - 11/47 tussenvonnis d.d. 11 april 2012


  Lees verder
 • 2012-03-28 - 11/33 WERKZAAMHEDEN ELDERS (ZBC)
  11/33

  Werkzaamheden medisch specialisten elders (zelfstandig behandelcentrum). Het ziekenhuis vordert o.a. de medisch specialisten te bevelen hun...Lees verder

 • 2012-01-31 - 11/31 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  11/31

  Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een specialist die 20 jaar in dienst is van het ziekenhuis en 55 jaar oud is. Stichting...Lees verder

 • 2012-01-13 - 11/25 BEVOEGDHEID, DISCIPLINERENDE GESPREKKEN, KWALITEITSREGLEMENT, ONZORGVULDIG HANDELEN, RAAD VAN BESTUUR, RAPPORT, COMMISSIE VAN ONDERZOEK, VERKLARING VOOR RECHT, BEKENDMAKING
  11/25

  Scheidsgerecht bevoegd nu het geschil voortvloeit uit de relatie tussen partijen die gebaseerd is op de toelatingsovereenkomst. Verklaring voor...Lees verder

 • 2012-01-13 - 11/48KG
  11/48KG

  Lees verder
 • 2012-01-05 - 11/26 OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST. VERVOLG OP 11/24.
  11/26

  Eiser vecht zijn op non-actiefstelling en de opzegging van zijn toelatingsovereenkomst aan. In een eerdere kort gedingprocedure is de...Lees verder