Veelgestelde vragen

Hieronder treft u de veelgestelde vragen:

 1. Binnen welke termijn na een mondelinge behandeling wordt een uitspraak op de website gepubliceerd?

  Doorgaans binnen twee maanden

 2. Hoeveel exemplaren van de stukken dienen te worden overgelegd?

  De stukken dienen in vijfvoud te worden overgelegd. In het geval van een kort geding dienen de stukken in drievoud te worden overgelegd.

 3. Wordt er informatie verstrekt aan media?

  Wegens privacy overwegingen wordt er geen informatie aan de media verstrekt.

 4. Wordt van een mondelinge behandeling een proces verbaal opgemaakt?

  Aantekeningen gemaakt ter zitting zijn voor intern gebruik van het Scheidsgerecht. Er wordt in beginsel geen proces verbaal van een zitting opgemaakt. Dat kan bijvoorbeeld anders zijn indien partijen tijdens de zitting een schikking bereiken en de weergave daarvan in een proces verbaal wensen te zien neergelegd.

 5. Hoe lang blijft een dossier bij de griffie bewaard?

  Vijf jaar; daarna wordt het vernietigd.

 6. Worden er mededelingen over (lopende) procedures van het Scheidsgerecht aan derden verstrekt?

  Nee, indien u vragen over een procedure heeft, kunt u het beste contact opnemen met de gemachtigden van partijen.

 7. Kan er van een uitspraak van het Scheidsgerecht hoger beroep worden ingesteld?

  Nee, er is geen mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep. Wel kan bij de gewone rechter vernietiging van het vonnis worden gevraagd.

 8. Wat is het e-mailadres van de griffie van het Scheidsgerecht?

  scheidsgerechtgezondheidszorg@potjonker.nl

 9. Waar vind ik de Governancecode 2022

  Hier vindt u de Governancecode 2022