Uitspraken 2013

 • 2013-12-31 - 12/38 GOODWILL: OPVOLGING EIGEN RISICO SPECIALIST MAAR ONDER OMSTANDIGHEDEN ZORGPLICHT VAN ZIEKENHUIS; SCHADEVERGOEDING
  12/38

  Het feit dat geen opvolger wordt gevonden, komt in beginsel voor risico van eiser, doch dit risico houdt op als het ontbreken van een opvolger een...Lees verder

 • 2013-12-30 - 13/43 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  13/43

  De stichting verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met verweerster omdat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Nadat tussen...Lees verder

 • 2013-12-30 - 13/44
  13/44

  Lees verder
 • 2013-11-06 - 13/34
  13/34

  Lees verder
 • 2013-11-04 - 13/22 VEROORDELING GOODWILLBETALING DOOR KLINIEK AAN MAATSCHAP NA EINDE TOELATINGSOVEREENKOMSTEN.
  13/22

  Beëindiging toelating anesthesiologen omdat kliniek in nieuwe toelatingsovereenkomsten elk recht op goodwill wil uitsluiten, terwijl dat...Lees verder

 • 2013-10-28 - 13/29 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMT ONDEUGDELIJK. TERUGKEER IN HET ZIEKENHUIS NIET VERANTWOORD. SCHADEVERGOEDING.
  13/29

  Lees verder
 • 2013-10-15 - 13/36 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.
  13/36

  Eiser is op 5 september 2013 op non actief gesteld, nadat het Scheidsgerecht op 29 augustus 2013 het verzoek van de stichting tot ontbinding van...Lees verder

 • 2013-10-15 - 13/37 BEVEL ONMIDDELLIJKE OPHEFFING NON-ACTIEF STELLING KORT NA AFWIJZING ONTBINDINGSVERZOEK.
  13/37

  Eiser is op 3 september 2013 op non actief gesteld, nadat het Scheidsgerecht op 29 augustus 2013 het verzoek van de stichting tot ontbinding van...Lees verder

 • 2013-10-15 - 13/15 VERKLARING VOOR RECHT DAT BESLUIT TOT BE√čINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST NIET OP GOEDE GRONDEN IS GENOMEN EN NIET TOT BE√čINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST LEIDT.
  13/15

  Het is begrijpelijk dat de stichting in het belang van de patiëntveiligheid een einde heeft willen maken aan de lang slepende...Lees verder

 • 2013-10-07 - 13/18 VORDERINGEN VAN ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST TOT VERGOEDING VAN A) SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ANNULEREN VAN DE PLANNEN VOOR EEN GEZAMENLIJKE PIJNKLINIEK EN B) GOODWILL ALTHANS SCHADEVERGOEDING
  13/18

  Vorderingen van anesthesioloog/pijnspecialist tot vergoeding van a) schade als gevolg van het annuleren van de plannen voor een gezamenlijke...Lees verder

 • 2013-09-05 - 13/23
  13/23

  Lees verder
 • 2013-08-29 - 13/12 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  13/12

  Het ziekenhuis streeft naar ontbinding van de arbeidsovereenkomst met specialisten omdat binnen de vakgroep van de specialisten ernstige...Lees verder

 • 2013-08-29 - 13/11


  Lees verder
 • 2013-07-16 - 13/28 VORDERING TOT OPHEFFING NON-ACTIEFSTELLING AFGEWEZEN.
  13/28

  De rapporten van K. en J. en L., alsmede de overige stukken, laten geen andere conclusie toe dan dat er ernstige samenwerkingsproblemen bestaan...Lees verder

 • 2013-06-25 - 13/05 GEVORDERDE VERKLARING VOOR RECHT DAT DE OPZEGGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST OP ONTOEREIKENDE GRONDEN IS GESCHIED TOEGEWEZEN. VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.


  Lees verder
 • 2013-06-21 - 13/20 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID
  13/20

  Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verandering van de omstandigheden door ontbreken van vertrouwen in samenwerking met verweerder. Samenwerking...Lees verder

 • 2013-05-23 - 12/28 SCHADEVERGOEDING WEGENS GEDERFDE GOODWILL
  12/28

  Veroordeling van verweerster tot betaling van een bedrag van € 100.000,-- aan eiser als schadevergoeding naar billijkheid wegens gederfde...Lees verder

 • 2013-04-09 - 13/09


  Lees verder
 • 2013-04-03 - 13/17 DIVERSE BETALINGSVORDERINGEN OVER EN WEER, O.A. DOORBETALING HONORARIA (CONVENTIE), KOSTEN WAARNEMING (RECONVENTIE).
  13/17

  Lees verder
 • 2013-03-20 - 13/04
  13/04

  Lees verder
 • 2013-03-12 - 11/47 VORDERING ONVERSCHULDIGD BETAALD LOON
  11/47

  In een eerder arbitraal vonnis is de arbeidsovereenkomst tussen de medisch specialist en het ziekenhuis door het Scheidsgerecht ontbonden. De...Lees verder

 • 2013-03-05 - 13/13 KG NON-ACTIEFSTELLING NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST KAN IN BEGINSEL ALLEEN OP GROND VAN GEBEURTENISSEN NA DIE OPZEGGING;BEVEL OPHEFFING EN BEKENDMAKING MET DWANGSOM.
  13/13KG

  In casu zijn de voor de non-actiefstelling aangevoerde gronden, voor zover betrekking hebbend op die latere periode, ofwel niet ernstig genoeg...Lees verder

 • 2013-03-05 - 12/39
  12/39

  NR. 1239

  Lees verder
 • 2013-02-19 - 12/31
  12/31

  Lees verder
 • 2013-02-19 - 13/07 ARBEIDSOVEREENKOMST. NON-ACTIEFSTELLING.
  13/07

  Een afweging van de belangen van eiser en die van een goede gang van zaken in het ziekenhuis vergt dat een hervatting van de werkzaamheden door...Lees verder

 • 2013-01-16 - 13/01KG TOELATINGSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST, NON-ACTIEFSTELLING, ZORGVULDIGHEID ONDERZOEK, SAMENWERKING, (GEBREK AAN) VERTROUWEN.
  13/01KG

  Lees verder
 • 2013-01-16 - 12/24
  12/24

  NR. 1224

  Lees verder
 • 2013-01-10 - 12/36 AFWIJZING VERZOEK ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST.
  12/36

  In de verhouding tussen bestuur en medisch specialist dienen vertrouwen en respect voorop te staan en verondersteld te worden. Er zijn geen...Lees verder