2013-12-30 - 13/43 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

13/43

De stichting verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met verweerster omdat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Nadat tussen verweerster en haar collega’s samenwerkingsproblemen waren ontstaan, is verweerster ernstig ziek geworden en hebben partijen zich gericht op herstel en re-integratie van verweerster. Na ruim twee jaar verzoekt de stichting om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege deze samenwerkingsproblemen. Verweerster stelt dat een serieuzere poging gedaan had moeten worden om de relatie te herstellen. Het Scheidsgerecht ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat geen verband wordt aangenomen met de ziekte en uit de mededelingen van partijen volgt dat een vruchtbare voortzetting van de relatie niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Bijlage:PDF 13/43 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST