Uitspraken 2022

 • 2022-12-30 - 22/05


  Vervolg op vonnis van 15 september 2022. Partijen hebben zich over en weer bij akte uitgelaten over (herziene) berekening van winstverdeling...Lees verder

 • 2022-11-01 - 22/04
  22/04

  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van de g-, h- en i- grond afgewezen. Onvoldoende gebleken dat de arbeidsverhouding duurzaam en...Lees verder

 • 2022-09-15 - 22/05 tussenvonnis


  Na arbeidsongeschiktheid uit maatschap getreden oogarts vordert schadevergoeding wegens wijze waarop zij behandeld is door haar medematen...Lees verder

 • 2022-07-01 - KG 22/06


  Reglement Functioneringsvraag. Ontvankelijkheid van melders in hun melding. Maatstaf ter beoordeling van het oordeel van commissie van...Lees verder

 • 2022-06-16 - 22/02


  Veroordeling van werkgeefster om 13e maand te betalen, nu die in de voorgaande zeven jaar zonder protest van gehoudenheid is uitbetaald en als...Lees verder

 • 2022-06-14 - 21/13


  Afwijzing vordering inzake tarieven onderaanneming; berekening op basis van (primair) 75% of (subsidiair) redelijk percentage van met...Lees verder

 • 2022-06-14 - KG 22-07


  Buitenwerkingstelling toegangsontzegging, alsmede gedeeltelijke beëindiging samenwerkingsovereenkomst afgewezen. Aangenomen moet worden dat...Lees verder

 • 2022-05-17 - 20/11


  Vonnis na deskundigenbericht over de waarde van aan eisers te vergoeden goodwill. Gangbare waardering gaat niet op.

  Het Scheidsgerecht...Lees verder

 • 2022-05-11 - 21/09


  Beëindiging ledenovereenkomst – goodwill – kapitaalsaldo – (eisen te stellen aan een) beroep op...Lees verder

 • 2022-03-10 - KG 22/01


  Kort geding. Eiser is oogarts, eiseres is zijn...Lees verder

 • 2022-03-03 - 21/12


  Eiser is toegetreden tot verweerder, een maatschap van...Lees verder

 • 2022-02-07 - KG 21/15


  Een medisch specialist is uit de maatschap getreden en verricht...Lees verder

 • 2022-02-03 - 21/08


  Mogelijk disfunctioneren arts. Arts moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk disfunctioneren overeenkomstig het Reglement disfunctioneren. Omdat...Lees verder

 • 2021-01-27 - 20/11 tussenvonnis


  Eisers hebben de maatschap met verweerders per 1 februari 2013 verlaten zonder vergoeding van goodwill aan eisers. Het voortbestaan van het...Lees verder