Uitspraken 2022

 • 2022-05-17 - 20/11


  Vonnis na deskundigenbericht over de waarde van aan eisers te vergoeden goodwill. Gangbare waardering gaat niet op.

  Het Scheidsgerecht...Lees verder

 • 2022-05-11 - 21/09


  Beëindiging ledenovereenkomst – goodwill – kapitaalsaldo – (eisen te stellen aan een) beroep op...Lees verder

 • 2022-03-10 - KG 22/01


  Kort geding. Eiser is oogarts, eiseres is zijn...Lees verder

 • 2022-03-03 - 21/12


  Eiser is toegetreden tot verweerder, een maatschap van...Lees verder

 • 2022-02-07 - KG 21/15


  Een medisch specialist is uit de maatschap getreden en verricht...Lees verder

 • 2022-02-03 - 21/08


  Mogelijk disfunctioneren arts. Arts moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk disfunctioneren overeenkomstig het Reglement disfunctioneren. Omdat...Lees verder

 • 2022-01-24 - GC 21/01


  Benoeming van een voormalig lid van de raad van toezicht tot voorzitter van de raad van bestuur (ruim) binnen drie jaar van aftreden als...Lees verder

 • 2021-01-27 - 20/11 tussenvonnis


  Eisers hebben de maatschap met verweerders per 1 februari 2013 verlaten zonder vergoeding van goodwill aan eisers. Het voortbestaan van het...Lees verder