2022-07-01 - KG 22/06

Reglement Functioneringsvraag. Ontvankelijkheid van melders in hun melding. Maatstaf ter beoordeling van het oordeel van commissie van vooronderzoek. Hoor en wederhoor.

 

Kort geding specialist (loondienst) tegen ziekenhuis. Vordering keert zich tegen oordeel commissie van vooronderzoek (ad hoc) op grond van Reglement Functioneringsvraag dat melders ontvankelijk zijn en dat onderzoek dient plaats te vinden. Maatstaf: het ontvankelijkheidsoordeel van de commissie kan slechts dan de toets der kritiek niet doorstaan, wanneer de commissie in redelijkheid niet tot dit oordeel heeft kunnen komen..
Naar het oordeel van de commissie was aan de in het Reglement opgenomen ontvankelijkheidseisen voldaan en was  een “interne cyclus” (dienend ter verbetering van het functioneren) niet vereist. Hoor en wederhoor. In het oordeel betrekken van mening verschillende gesprekspartners.
Scheidsgerecht wijst vordering af.

Bijlage:PDF KG 22/06