Voorzitters / griffiers

Hieronder een lijst met alle voorzitters en griffiers die aangesloten zijn bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

De heer mr. R.J.B. Boonekamp
Mevrouw mr. S.C.P. Giesen
De heer mr. H.J. Vetter
Mevrouw mr. A.T.B. de Vries
De heer mr. F. Diepraam
De heer mr. H.G. van Soolingen
De heer mr. dr. J.A.I. Wendt