Adres griffie

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (de griffie) kunt u als volgt bereiken:

Scheidsgerecht Gezondheidszorg
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, griffier
Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem

Telefoon: 06 26193040

E-mail: scheidsgerechtgezondheidszorg@potjonker.nl (Griffie Scheidsgerecht Gezondheidszorg)

Secretariaat: mevrouw S.M. de Kuyper

 

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

voorzitters:

de heer mr. R.J.B. Boonekamp, voorzitter

mevrouw mr. S.C.P. Giesen, vice-voorzitter

de heer mr. H.J. Vetter, vice-voorzitter

griffiers:

mevrouw mr. A.T.B. de Vries, griffier

de heer mr. F. Diepraam, plaatsvervangend griffier

de heer mr. H.G. van Soolingen, plaatsvervangend griffier

de heer mr.dr. J.A.I. Wendt, plaatsvervangend griffier

ruim 50 arbiters:
deze arbiters zijn benoemd op voordracht van de deelnemende organisaties van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.