Adres griffie

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (de griffie) kunt u als volgt bereiken:

Scheidsgerecht Gezondheidszorg
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, griffier
Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem

Telefoon: 06 26193040

E-mail: scheidsgerechtgezondheidszorg@potjonker.nl (Griffie Scheidsgerecht Gezondheidszorg)

Secretariaat: mevrouw M.J.S. van der Meer en mevrouw S.M. de Kuyper

 

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

voorzitters:

de heer mr. R.J.B. Boonekamp, voorzitter

mevrouw mr. S.C.P. Giesen, vice-voorzitter

de heer mr. H.J. Vetter, vice-voorzitter

griffiers:

mevrouw mr. A.T.B. de Vries, griffier

de heer mr. F. Diepraam, plaatsvervangend griffier

mr. H.G. van Soolingen, plaatsvervangend griffier

mr.dr. J.A.I. Wendt, plaatsvervangend griffier

ruim 50 arbiters:
deze arbiters zijn benoemd op voordracht van de deelnemende organisaties van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.