Leden Governancecommissie

Hieronder een lijst met alle leden die aangesloten zijn bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

De heer mr. G.J. Bloemendal
Mevrouw drs. M.H.P. Bögels
Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM
De heer drs. G.I.W.M. Buck
De heer prof.mr. A.G. Castermans
Mevrouw drs. J.H. Colijn
De heer drs. N. Honig MBA
De heer drs. M.J. Janssen
Mevrouw prof.dr. P.L. Meurs
Mevrouw dr. E.M. Ott
Mevrouw prof.mr. J. Roest
De heer prof.mr. C.A. Schwarz
De heer drs. H.A. Snapper, RA RC
De heer drs. H. Vogelaar MBA
Mevrouw drs. C.M. Vogeler
Mevrouw mr. M.J.M. Weerts
Mevrouw drs. Z.D. Woldhuis