Leden Governancecommissie

Hieronder een lijst met alle leden die aangesloten zijn bij de Governancecommissie Gezondheidszorg.

De heer mr. G.J. Bloemendal
Mevrouw drs. M.H.P. Bögels
Mevrouw E.J.C. Bongers
Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM
De heer drs. G.I.W.M. Buck CCMM
De heer prof.mr. A.G. Castermans
Mevrouw drs. J.H. Colijn
De heer drs. M.J. Janssen
Mevrouw prof.dr. P.L. Meurs
Mevrouw drs. C.E. Mur
Mevrouw B.D. Rijnders MBA
Mevrouw prof.mr. J. Roest
De heer prof.mr. C.A. Schwarz
De heer ir. J. Taalman
Mevrouw drs. C.M. Vogeler
Mevrouw mr. M.J.M. Weerts
De heer M.P.L.M. van Woensel MHA
Mevrouw drs. Z.D. Woldhuis