Scheidsgerecht

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (en zijn voorgangers sedert 1961) doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (art. 4 Stichtingsstatuten en art. 7 Arbitragereglement).