Uitspraken 2006

 • 2006-12-18 - Nr. 12
  06/13

  De Stichting verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen haar en verweerder, in 1992 in dienst getreden bij de rechtsvoorganger van...Lees verder

 • 2006-10-27 - ONTBINDING ARBIEDSOVEREENKOMST BESTUURDER/ALGEMEEN DIRECTEUR
  06/09

  Stichting X heeft in 2001 een nieuwe bestuurder/directeur aangetrokken. Binnen de stichting was in de periode voorafgaand aan zijn benoeming...Lees verder

 • 2006-07-27 - BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID, MAATSTAF, INTERPRETATIE STATUTAIRE BEPALINGEN OVER VERWERVING VAN ONROERENDE ZAKEN EN AANGAAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
  05/06

  Een ex-bestuurder van een stichting die instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg exploiteert, wordt door zijn ex-werkgever in rechte...Lees verder

 • 2006-07-27 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, SCHADEVERGOEDING
  06/04

  Verstoorde verhoudingen binnen maatschap. Bemiddelingstraject leidt niet tot oplossing. Stichting geeft onderzoeksopdracht aan twee externe...Lees verder

 • 2006-06-30 - GESCHIL BETREFT OF PASSENDE COMPENSATIE MOET WORDEN GEGEVEN AAN ARTSEN IN LOONDIENST WEGENS EXCESSIEF LANGE WERKTIJDEN
  05/14

  Volgens de bestaande vergoedingsregeling werken de kinderartsen op voltijdsbasis gemiddeld 40 uur per week. Voorzover het contractueel...Lees verder

 • 2006-06-28 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, ARBEIDSONGESCHIKTHEID, REINTEGRATIEPLAN, RECHTMATIGE OPZEGGING, GEEN FINANCIELE TEGEMOETKOMING
  06/02

  Tussen eiseres (medisch specialist) en verweerster (ziekenhuis X) was in 2000 een toelatingsovereenkomst gesloten. Het ziekenhuis heeft de...Lees verder

 • 2006-06-18 - OPLEGGEN VAN EEN DISCIPLINAIRE MAATREGEL OP GROND VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST
  05/21

  Volgens de Toelatingsovereenkomst kan een medisch specialist door het Ziekenhuis, indien die specialist ondanks (de disciplinaire maatregelvan)...Lees verder

 • 2006-04-16 - OVEREENKOMST TOT VERGOEDING KOSTEN ANESTHESIOLOOG IN LOONDIENST?
  06/11

  Geschil over de vraag of tussen maatschap en Stichting een overeenkomst tot stand is gekomen inhoudende dat de Stichting zich heeft verplicht om...Lees verder

 • 2006-03-31 - Nr. 4
  05/11 & 05/12

  Honoraria medisch specialisten, inningskosten, redelijkheid percentage, Integratiewet.

  Lees verder
 • 2006-03-03 - EINDVONNIS SCHADEVERGOEDING VOOR MEDISCH SPECILIAST NA OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST VERZOEK TOT RECTIFICATIE AFGEWEZEN.
  05/09

  Zie tussenvonnis dd14-12-05. De Stichting had op het moment van opzegging van de toelatingsovereenkomst onvoldoende redenen. De Stichting heeft...Lees verder

 • 2006-02-02 - BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT. VERGOEDING KOSTEN JURIDISCHE BIJSTAND. CORRECTIE BEREKENING WACHTGELD.
  05/16

  De bevoegdheid van het Scheidsgerecht vloei voort uit de (inmiddels ontbonden) arbeidsovereenkomst en de daarover gerezen eerdere...Lees verder

 • 2006-01-12 - DE AARD VAN DE TOELATING VAN REGIONALE MAATSCHAP TOT ZORGINSTELLING. RECHT TOT OPZEGGING VAN DEZE SAMENWERKING. RECHTMATIGHEID OPZEGGING. SCHADEVERGOEDING NA OPZEGGING TOELATING.
  05/17

  Leden van deze maatschap zijn (mede) werkzaam bij de stichting. Geen schriftelijke toelatingsovereenkomst.Wel zijn bij Gentlemens Agreement...Lees verder