Participanten

ActiZ
Organisatie van zorgondernemers gevestigd te Utrecht. (ActiZ is ontstaan uit een fusie van Z-org en Arcares).

NVZ vereniging van ziekenhuizen
NVZ vereniging van alle algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra in Nederland, gevestigd te Utrecht.

De Nederlandse ggz
De Nederlandse ggz, gevestigd te Amersfoort.

VGN
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, gevestigd te Utrecht.

KNMG
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, gevestigd te Utrecht.

KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie, gevestigd te Den Haag.

KNMT
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde, gevestigd te Nieuwegein.

KNOV
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, gevestigd te Utrecht.

NVKC
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie, gevestigd te Utrecht.

NVZD
Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, gevestigd te Utrecht.

NFU
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, gevestigd te Utrecht.