Uitspraken 2009

 • 2009-12-28 - NON-ACTIEFSTELLING MEDISCH SPECIALIST
  09/29KG

  Opzegging maatschapovereenkomst door overige maten. Opzegging ziekenhuis van de toelatingsovereenkomst en op non-actiefstelling van eiser...Lees verder

 • 2009-10-19 - TOEKENNING COMPLEMENTAIRE BIJDRAGETOESLAG
  09/03

  Intensivist in dienstverband. Eiser heeft over de jaren 2002 t/m 2008 complementaire bijdragetoeslagen ontvangen van 15% per maand. Eiser stelt...Lees verder

 • 2009-10-09 - VERVOLG 08/30. OMZETSCHADE EN IMAGOSCHADE, ONVOLDOENDE GRONDSLAG VOOR SCHADEVERGOEDING AAN ZIEKENHUIS, TOEKENNING SCHADEVERGOEDING AAN SPECIALIST
  08/30

  Partijen beschuldigen elkaar over en weer van het veroorzaken van omzet- en imagoschade als gevolg waarvan zij financieel nadeel hebben geleden...Lees verder

 • 2009-10-02 - MEDISCH SPECIALIST, DISFUNCTIONEREN, OPENBAARMAKING ONDERZOEKSRAPPORT, PUBLICITEIT, SCHADE, VOORLOPIGE VOORZIENING
  09/23KG

  Medisch specialist is onderwerp van onderzoek naar zijn functioneren naar aanleiding van mortaliteitscijfers en klachten. Het rapport bevat...Lees verder

 • 2009-09-09 - TOELATINGSOVEREENKOMST. WERKZAAMHEDEN ELDERS/ NEVENWERKZAAMHEDEN
  09/11BP

  Geschil over ontplooien medische activiteiten in kliniek elders. Voor het ontplooien van werkzaamheden elders en/of nevenwerkzaamheden dient de...Lees verder

 • 2009-09-08 - UITOEFENEN PRAKTIJK IN ANDER ZIEKENHUIS NA BEËINDIGING VAN DE TOELATINGSOVEREENKOMST MET ZIEKENHUIS GELEGEN IN DEZELFDE GEMEENTE
  09/17KG

  Toewijzing verzoek van het ziekenhuis de medisch specialist te verbieden zijn werkzaamheden in een ander ziekenhuis gelegen in dezelfde gemeente...Lees verder

 • 2009-09-04 - ZIEKENHUIS, ZBC, SAMENWERKING, BELANGEN MEDISCH SPECIALISTEN, VRIJGEVESTIGDEN ONTVANKELIJK, SPECIALIST IN LOONDIENST NIET-ONTVANKELIJK, VOORLOPIGE VOORZIENING
  09/13KG

  Ziekenhuis wil met het oog op verbetering van haar (financiële) positie samenwerking aangaan met een ZBC en sluit daartoe een overeenkomst...Lees verder

 • 2009-09-01 - MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATIËNTE, OP NON-ACTIEFSTELLING, VOORLOPIGE VOORZIENING
  09/18KG

  Medisch specialist wordt beschuldigd van het aangaan van een affectieve relatie met een patiënte. Hij wordt direct op non actief gesteld...Lees verder

 • 2009-09-01 - MEDISCH SPECIALIST, ARBEIDSOVEREENKOMST, GRENDSOVERSCHRIJDEND GEDRAG JEGENS PATIËNTE, VERZOEK TOT ONTBINDING AFGEWEZEN
  09/18

  Medisch specialist is een affectieve relatie aangegaan met een patiënte. Het ziekenhuis verzoekt direct ontbinding van de...Lees verder

 • 2009-08-31 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  09/09

  ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST

  Lees verder
 • 2009-07-14 - Nr. 11
  09/06

  Radiotherapeut (“B”) is gedurende 4 jaar werkzaam in het ziekenhuis en oefent zijn praktijk uit in maatschapsverband met 9 andere...Lees verder

 • 2009-06-30 - ONTBINDINGSVERZOEK ARBEIDSOVEREENKOMST
  09/07

  Ontbindingsverzoek ziekenhuis primair gegrond op een dringende reden als bedoeld in art. 7:685 BW, alsmede een klemmende reden in de...Lees verder

 • 2009-05-27 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  09/01

  Dringende reden, bestaande uit veronachtzaming plichten verweerder, niet komen vast te staan. Wel heeft verweerder nagelaten de interim-bestuurder...Lees verder

 • 2009-05-05 - GOODWILL; MAATSCHAP; VERLOSKUNDIGEN
  07/15

  Bepaling goodwill en waarde onderhanden werk na einde maatschap verloskundigen.

  Lees verder
 • 2009-04-28 - REHABILITATIE; JURIDISCHE KOSTEN; RECONVENTIE; ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  08/25

  Geen rehabilitatie arts na schorsing. Geen vergoeding juridische kosten. Ontbinding arbeidsovereenkomst in reconventie.

  Lees verder
 • 2009-04-27 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  09/02

  Veronachtzaming plichten als bestuurder en/of wanbeleid niet komen vast te staan. Geen plichtsverzuim of vergelijkbare ernstige tekortkomingen...Lees verder

 • 2009-04-07 - TUSSENVONNIS WISSELING VAN MAATSCHAP, OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, GEEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJKUITOEFENING IN ZIEKENHUIS
  08/31

  Medisch specialist wenst de samenwerking binnen maatschap chirurgie te beëindigen en over te stappen naar de maatschap orthopedie...Lees verder

 • 2009-03-19 - Nr. 8
  08/28

  Dermatoloog, 63 jaar oud, gedurende ruim 21 jaar werkzaam in het ziekenhuis, in een eenmanspraktijk, terwijl zijn (3) collega-dermatologen een...Lees verder

 • 2009-03-10 - OP NON-ACTIEFSTELLING; REHABILITATIE; JURIDISCHE KOSTEN
  08/21BP

  Rehabilitatie arts na intrekking maatregelen. Vergoeding juridische kosten.

  Lees verder
 • 2009-03-09 - OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  08/20

  Stichting zegt toelatingsovereenkomst met twee specialisten op vanwege (I) samenwerkingsproblemen (II) rapport naar aanleiding van een...Lees verder

 • 2009-02-10 - BEËINDIGING TOELATINGSOVEREENKOMST, OVERNAME PRAKTIJK, GOODWILL, SCHADEVERGOEDING
  08/30

  Geschil over de voorwaarden voor beëindiging toelatingsovereenkomst. Medisch specialist zou praktijk overdragen zodra er een opvolger was...Lees verder