2009-09-09 - TOELATINGSOVEREENKOMST. WERKZAAMHEDEN ELDERS/ NEVENWERKZAAMHEDEN

09/11BP

Geschil over ontplooien medische activiteiten in kliniek elders. Voor het ontplooien van werkzaamheden elders en/of nevenwerkzaamheden dient de medisch specialist toestemming te verkrijgen van het ziekenhuis. Beoordeling geschil op grondslag van de tussen partijen in het verleden gemaakte afspraken. Deze zijn neergelegd in de toelatingsovereenkomst met de daarbij behorende addenda van 2001 en 2007, en mogelijk ook in nader afspraken van partijen.

Bijlage:PDF TOELATINGSOVEREENKOMST. WERKZAAMHEDEN ELDERS/ NEVENWERKZAAMHEDEN