Uitspraken 2015

 • 2015-11-03 - 15/11 Vordering goodwill door maatschap afgewezen.


  Lees verder
 • 2015-10-26 - 15/09


  Vordering van collectief van (voorheen vrijgevestigd) medisch specialisten tot doorbetaling van de in 2012 overeengekomen gratificatie, welke tot...Lees verder

 • 2015-10-22 - 15/18KG Ontzegging toegang met onmiddellijke ingang. Samenwerkingsovereenkomst. Bevoegdheid Scheidsgerecht.


  Lees verder
 • 2015-10-06 - 15/16


  Lees verder
 • 2015-08-20 - 15/15KG


  Niet ontvankelijkheid van individuele medisch specialist op grond van (uitsluitend )arbitraal beding in de overeenkomst tussen de maatschap en het...Lees verder

 • 2015-07-30 - 14/25


  Onzorgvuldige en voor onjuiste lezing vatbare vermelding van de bezoldiging van eiser in het Jaarverslag 2013 van de Stichting leidt tot...Lees verder

 • 2015-03-31 - 14/30 Afrekening op grond van addendum bij toelatingsovereenkomst tot 1 januari 2015.


  Lees verder
 • 2015-02-25 - 14/17 faillissement, pre-pack, overgang van onderneming, kennelijk onredelijk ontslag, opvolgend werkgeverschap, bevoegdheid Scheidsgerecht bij complex juridisch vraagstuk
  14/17

  Geen aanwijzing dat partijen met de ruime arbitrageclausule juridisch complexe geschillen met grote financiële en maatschappelijke...Lees verder

 • 2015-02-10 - 13/14 Onderzoek naar medisch beleid van eiser na einde toelatingsovereenkomst door vaststellingsovereenkomst. Schaderegeling met patiĆ«nten en melding. Informatieplicht verweerster. (Ondernemers)risico


  Lees verder
 • 2015-02-02 - 14/32 Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst directeur.
  14/32

  Geen ernstige veronachtzaming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, wel duurzame verstoring van de vertrouwensrelatie. Rechtsgeldig...Lees verder

 • 2015-01-27 - 14/24 arbeidsovereenkomst, verplichting loonbetaling, 7:623 BW
  14/24

  Eiser heeft aanvankelijk als vrijgevestigd orthopedisch chirurg werkzaamheden verricht ten behoeve van de zorgverlening door de stichting. Hij zou...Lees verder

 • 2015-01-14 - 14/27 ontbinding arbeidsovereenkomst, reorganisatie, ontbindingsvergoeding, doorbetaling toeslagen
  14/27

  Unieke functie van werknemer is komen te vervallen. Herplaatsing is niet mogelijk. Er zijn gronden voor toekenning van een vergoeding, ook na het...Lees verder