2015-10-26 - 15/09

Vordering van collectief van (voorheen vrijgevestigd) medisch specialisten tot doorbetaling van de in 2012 overeengekomen gratificatie, welke tot doel had de overgang van de vrijgevestigd specialisten naar loondienst te stimuleren, na afloop van de overgangsperiode van 3 jaar waarin de zorgverzekeraar tijdelijk extra budget voor de voormalig vrijgevestigd specialisten ter beschikking had gesteld. Vordering afgewezen op grond van beoordeling door het Scheidsgerecht dat het recht op die gratificatie op 1 januari 2015 is vervallen.
Individuele arbeidsovereenkomsten bezien in samenhang met de ook door ieder geaccordeerde collectieve overeenkomst en budgetafspraken met de zorgverzekeraar.

Bijlage:PDF 15/09