Adres secretariaat

De Governancecommissie Gezondheidszorg (de secretaris) kunt u als volgt bereiken:

Governancecommissie Gezondheidszorg
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, secretaris
Nieuwe Gracht 124
2011 NM Haarlem
Postbus 280
2000 AG Haarlem

Telefoon: 06 26193040

E-mail: scheidsgerechtgezondheidszorg@potjonker.nl (secretariaat governancecommissie gezondheidszorg)

Secretariaat: mevrouw S.M. de Kuyper

 

De Governancecommissie Gezondheidszorg

voorzitters:  
de heer mr. R.J.B. Boonekamp, voorzitter
mevrouw mr. S.C.P. Giesen, vice-voorzitter
de heer mr. H.J. Vetter, vice-voorzitter

secretarissen:
mevrouw mr. A.T.B. de Vries, secretaris
de heer mr. H.G. van Soolingen, plaatsvervangend secretaris
de heer mr.dr. J.A.I. Wendt, plaatsvervangend secretaris
de heer mr. F. Diepraam, plaatsvervangend secretaris

ruim 20 leden:
deze leden zijn benoemd op voordracht van de deelnemende organisaties van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.