Voorkeur

Een belangrijk argument voor aanwijzing van het Scheidsgerecht is de deskundigheid van arbiters op hun vakgebied. Het Scheidsgerecht is geheel thuis in de regelingen, gebruiken en terminologie in de zorgsector. Deze deskundigheid verhoogt ook de proceseconomie, zowel in financieel opzicht (in de regel geen derdedeskundige nodig; in één instantie duidelijkheid) als in de snelheid van het proces. Het feit dat de gang naar het Scheidsgerecht in vele toelatingsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten in de zorgsector is opgenomen, maakt ook dat de eenheid van rechtspraak wordt bevorderd.

Overheidsrechtspraak is doorgaans openbaar. Bij arbitrage is de zitting in het algemeen alleen toegankelijk voor partijen en informanten van partijen. Pers wordt bij de zitting geweerd. De uitspraak van het Scheidsgerecht wordt doorgaans op de website gepubliceerd, tenzij een der partijen gegronde redenen heeft voor niet-plaatsing.