Bestuur

Het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg bestaat uit de volgende personen:

prof.mr. J.K.M. Gevers
voorzitter

dr. J.W. Janssen
penningmeester, lid namens de NVKC

mw. mr.drs. J.S.M.B. Bijloos
lid namens de NVZD

mr.drs. P.C.M. Habets
lid namens de KNMG

Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris van het bestuur