Bestuur

Het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg bestaat uit de volgende personen:

prof.mr. J.K.M. Gevers
voorzitter, benoemd door NVZ, ActiZ, VGN, GGZ Nederland en NFU

mw. mr.drs. J.S.M. Bijloos
benoemd door de NVZD

mr.drs. P.C.M. Habets
benoemd door de KNMG

dr. J.W. Janssen
penningmeester, benoemd door de NVKC

Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris van het bestuur.