Bestuur

Het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg bestaat uit de volgende personen:

prof.mr.dr.dr. J.G. Sijmons
voorzitter, benoemd door NVZ, ActiZ, VGN, GGZ Nederland en NFU

dr. G.J.F.M. Dicker
benoemd door de KNMT

dr. M.C.G. Daniëls
benoemd door de KNMG

mw. mr. I.H.E. Sengers
benoemd door de NVZD


Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris van het bestuur.