Uitspraken 2023

 • 2023-11-29 - 23/03


  Partijen hebben voorheen samengewerkt op basis van een maatschapsovereenkomst met daarin een arbitrage-clausule. De arbitrage-clausule is niet in...Lees verder

 • 2023-11-10 - 23/07


  Ontbinding arbeidsovereenkomst, ernstig verwijt werkgever, gebrek aan sturing in verbetertraject, billijke vergoeding.

  Lees verder
 • 2023-09-22 - KG 23/09


  Lees verder
 • 2023-09-21 - 23/04


  Het ziekenhuis heeft met een besluit van 31 maart 2023 eiser op grond van ongewenst gedrag de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Eiser heeft...Lees verder

 • 2023-08-15 - 23/06


  Lees verder
 • 2023-07-18 - 23/02


  Toegangsontzegging, beëindiging maatschap, vordering tot schadevergoeding, non-concurrentiebeding.

  Eiser komt in deze...Lees verder

 • 2023-06-21 - KG 23/05


  Kort geding: vordering tot opheffing van de op non-actiefstelling van eiser en toelating tot zijn werkzaamheden afgewezen. Hoewel vraagtekens...Lees verder

 • 2023-04-06 - 23/01


  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen.

  Niet, althans onvoldoende, is gebleken is dat verweerder in heldere bewoordingen...Lees verder

 • 2023-02-15 - 22/13


  Afwikkeling maatschap na beëindiging lidmaatschap 2017. Beroep op rechtsverwerking afgewezen. Verplichting tot betaling van goodwill...Lees verder

 • 2023-02-01 - 22/12


  Verdeling kosten binnen MSB. Partijen zijn het met elkaar eens dat de vraag die beantwoord moet worden is of het vasthouden aan de toepassing van...Lees verder

 • 2023-01-19 - 22-09


  MSB, Samenwerkingsovereenkomst, Toegangsontzegging, Reglement Disfunctioneren, Niet volgen verbetertraject, Schadevergoeding

  Lees verder