Uitspraken 2023

 • 2023-06-21 - KG 23/05


  Kort geding: vordering tot opheffing van de op non-actiefstelling van eiser en toelating tot zijn werkzaamheden afgewezen. Hoewel vraagtekens...Lees verder

 • 2023-04-06 - 23/01


  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst afgewezen.

  Niet, althans onvoldoende, is gebleken is dat verweerder in heldere bewoordingen...Lees verder

 • 2023-02-15 - 22/13


  Afwikkeling maatschap na beëindiging lidmaatschap 2017. Beroep op rechtsverwerking afgewezen. Verplichting tot betaling van goodwill...Lees verder

 • 2023-02-01 - 22/12


  Verdeling kosten binnen MSB. Partijen zijn het met elkaar eens dat de vraag die beantwoord moet worden is of het vasthouden aan de toepassing van...Lees verder

 • 2023-01-19 - 22-09


  MSB, Samenwerkingsovereenkomst, Toegangsontzegging, Reglement Disfunctioneren, Niet volgen verbetertraject, Schadevergoeding

  Lees verder