Uitspraken 2014

 • 2014-12-16 - 14/33KG
  14/33KG

  Lees verder
 • 2014-12-16 - 14/34
  14/34

  Lees verder
 • 2014-11-28 - 14/28KG Vordering tot schadevergoeding afgewezen. Geschil over afrekening. Mogelijk aankomend faillissement stichting.


  In de bodemprocedure zal verder moeten worden vastgesteld of eiser nog enige vordering op de stichting heeft ter zake hiervan. De stichting heeft...Lees verder

 • 2014-11-07 - 14/26KG BeĂ«indiging arbeidsovereenkomsten van rechtswege. Vordering tot verlenging afgewezen. Medewerkingsplicht overdracht werkzaamheden.


  Lees verder
 • 2014-10-30 - 14/20
  14/20 Ontbindingsverzoek werknemer

  Ontbindingsverzoek werknemer; situatie is niet in ernstige en overwegende mate aan de stichting te verwijten maar meer aan eiser zelf, hoewel de...Lees verder

 • 2014-10-28 - 14/16
  14/16

  Lees verder
 • 2014-09-25 - 14/13
  14/13

  Lees verder
 • 2014-09-17 - 14/12 ONRECHTMATIGHEID AANWIJZING (OP GROND VAN TOELATINGSOVEREENKOMST). NON-ACTIEFSTELLING. SCHADE.
  14/12

  Algeheel verbod aan eiseres om patiëntcontacten te hebben. Dit vormt de kern van de werkzaamheden van eiseres en ook de kern van haar...Lees verder

 • 2014-07-30 - 14/15 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, SAMENWERKING, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  14/15

  Nadat een laatste poging tot mediation op niets was uitgelopen zag de stichting zich geconfronteerd met het gegeven dat alle collega-intensivisten...Lees verder

 • 2014-07-22 - 14/09 SCHEIDSGERECHT ONBEVOEGD. GEEN OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE. GEEN (STILZWIJGENDE) TOELATINGSOVEREENKOMST
  1409

  Scheidsgerecht onbevoegd. Geen schriftelijke toelatingsovereenkomst of schriftelijke overeenkomst tot arbitrage tussen de leden van de...Lees verder

 • 2014-07-17 - 14/01
  nr. 14/01

  Lees verder
 • 2014-07-17 - 14/02
  nr. 14/02

  Lees verder
 • 2014-07-11 - 14/19KG PRAKTIJK VAN EISER ALS ANESTHESIOLOOG/PIJNSPECIALIST NA EIGEN OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST DOOR ZIEKENHUIS WAARGENOMEN EN NA TWEE JAAR WAARNEMING NOG NIET VERKOCHT.
  14/19KG

  Vordering van eiser om afgifte van allerlei financiële en administratieve gegevens van de praktijk over de periode 2012-2014 ten behoeve van...Lees verder

 • 2014-07-07 - 14/10 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MET ONMIDDELLIJKE INGANG. REGISTRATIE
  nr. 14/10

  Uit de aard van de toelatingsovereenkomst volgt dat een medisch specialist wiens inschrijving als zodanig in het voor zijn specialisme bestaande...Lees verder

 • 2014-05-28 - 14/03 en 14/06 OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST, SAMENWERKING, VERGOEDING.
  14/03 en 14/06

  Lees verder
 • 2014-05-15 - 13/39 VORDERING LOONKOSTEN EN DISUTILITY. MONDELING GEMAAKTE AFSPRAKEN. BEHOORLIJKE ADMINISTRATIE
  nr. 13/39

  Lees verder
 • 2014-05-01 - 13/49 GEBONDENHEID AAN BESLUIT STAFMAATSCHAP. BENCHMARK VERDEELMODEL
  nr. 13/49

  Benchmark verdeelmodel. Geschil partijen over de uitleg van de regels uit de OMS leidraad, het Witte Boek deel IV. Stafmaatschap heeft voor...Lees verder

 • 2014-04-25 - 13/45 ONDEUGDELIJKE OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST (MET ONMIDDELLIJKE INGANG). TOEWIJZING VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING EN VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.
  nr. 13/45

  Lees verder
 • 2014-04-17 - 13/33 TOELATINGSOVEREENKOMST, BELEID ZIEKENHUIS AANTAL FORMATIEPLAATSEN
  nr. 13/33

  Vordering tot vernietiging besluit handhaving formatie in huidige vorm. Bij de beoordeling hiervan moet worden vooropgesteld dat het in...Lees verder

 • 2014-04-03 - 13/41 HONORARIUM-VERDEELAFSPRAKEN
  13/41

  Eisers, allen specialist bij de stichting en lid van de Vereniging Medische Staf (VMS) en de stafmaatschap, zijn jegens de stichting gebonden aan...Lees verder

 • 2014-03-06 - 13/47 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  13/47

  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst kinderarts afgewezen wegens ontbreken gestelde dringende reden en ontbreken (voldoende) gewichtige redenen...Lees verder

 • 2014-03-06 - 13/48 AFWIJZING ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST
  13/48

  Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst kinderarts afgewezen wegens ontbreken (voldoende) gewichtige redenen, ook gelet op het grote belang van...Lees verder

 • 2014-02-28 - 13/40 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. SCHADEVERGOEDING.
  13/40

  Lees verder
 • 2014-02-27 - 14/07 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST DIRECTEUR ZORGORGANISATIE WEGENS GEWICHTIGE REDENEN
  14/07

  Als ontbindingsvergoeding aanspraak op de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde wachtgeldregeling tot een maximum totaalbedrag aan...Lees verder

 • 2014-02-17 - 14/05KG REIKWIJDTE ARBITRAAL BEDING IN TOELATINGSOVEREENKOMST.
  14/05KG

  Vordering tot rectificaties onrechtmatige negatieve uitlatingen in de pers en verbod op verdere negatieve uitlatingen. Het Scheidsgerecht...Lees verder

 • 2014-01-07 - 13/35 RECHTSGELDIGE OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST.
  13/35

  Bij een rechtsgeldige opzegging waarbij de contractuele termijn van zes maanden in acht is genomen, bestaat geen grond voor toekenning van...Lees verder

 • 2014-01-06 - 13/31 RECHTMATIGE OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. GEWICHTIGE REDEN VAN KLEMMENDE AARD.
  13/31

  Het staat vast dat de grote meerderheid van de maatschap het vertrouwen in eiseres heeft verloren en op die grond verdere samenwerking met eiseres...Lees verder