2014-07-30 - 14/15 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, SAMENWERKING, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.

14/15

Nadat een laatste poging tot mediation op niets was uitgelopen zag de stichting zich geconfronteerd met het gegeven dat alle collega-intensivisten van verweerder en het afdelingshoofd Intensive Care niet meer met verweerder wilden samenwerken en dat een herstel van de samenwerking klaarblijkelijk niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Het spreekt voor zich dat de Raad van Bestuur in die situatie maatregelen moet treffen omdat zonder behoorlijke samenwerking vroeg of laat de patiëntveiligheid op het spel komt te staan. Het is duidelijk dat de Raad van Bestuur geen andere optie meer had dan de samenstelling van de groep te wijzigen.

Of het gedrag van verweerder objectief beneden de maat is die van een medisch specialist in het kader van samenwerking mag worden verwacht, laat zich moeilijk vaststellen. Ook valt moeilijk te bepalen hoeveel verwijt verweerder van de ontstane situatie valt te maken.  De stichting valt anderzijds wel een verwijt ervan te maken dat zij te snel naar een zwaar middel heeft gegrepen. Daarbij komt dat de stichting in de gegeven omstandigheden tot op zekere hoogte het risico maar moet dragen van de keuze die zij voor de samenstelling van de groep heeft gemaakt.

Bijlage:PDF 14/15 ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST, SAMENWERKING, VERGOEDING NAAR BILLIJKHEID.