Reglement Governancecommissie

Op verzoek van ActiZ, de Nederlandse ggz, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), heeft de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg in 2009 de toegang tot de Governancecommissie verruimd.

De commissie is sinds 1 juli 2009 opengesteld voor belanghebbenden die betrokken zijn bij de zorgorganisatie en die menen nadeel te ondervinden door het (niet) naleven van de Zorgbrede Governancecode door een zorgorganisatie. De brancheorganisaties in de zorg willen met deze stap bereiken dat de naleving van de Governancecode in de sector beter toetsbaar wordt. De wijzigingen zijn opgenomen in het reglement dat op 1 juli 2009 van kracht is geworden. Het reglement is nadien enkele malen gewijzigd, voor het laatst op 10 mei 2018. Een van de redenen voor deze laatste wijziging is het gegeven dat intussen ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) als deelnemende brancheorganisatie is aangesloten bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Download het reglement van de Governancecommissie.