Uitspraken 2007

 • 2007-12-28 - TUSSENVONNIS BEVOEGDHEID SCHEIDSGERECHT BEEINDIGING MAATSCHAP; SCHADEVERGOEDING; VERLOSKUNDIGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
  07/15

  Scheidsgerecht bevoegd in geschil tussen maatschap en lid van de maatschap. Arbeidsongeschiktheid geen reden voor beëindiging maatschap, daar...Lees verder

 • 2007-11-15 - EINDVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MEDISCH SPECLIASTt FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALIST GETUIGENBEWIJS
  07/02

  Vordering tot nietigverklaring van de opzegging van de toelatingsovereenkomst strandt, daar de medisch specialist door disfunctioneren van de...Lees verder

 • 2007-11-15 - 0702 VONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST MEDISCH SPECIALIST FUNCTIONEREN MEDISCH SPECIALIST GETUIGENBEWIJS
  07/02

  Vordering tot nietigverklaring van de opzegging van de toelatingsovereenkomst strandt, daar de medisch specialist door disfunctioneren van de...Lees verder

 • 2007-08-21 - Nr. 9
  06/24

  Eiser is getroffen door een chronische ziekte. De toelatingsovereenkomst is tegen 31 december 2006 opgezegd. Dit enerzijds omdat zijn...Lees verder

 • 2007-08-17 - TOELATINGSOVEREENKOMST, OPZEGGING, NEVENWERKZAAMHEDEN, ONTBINDING
  07/07

  Eiser is als medisch specialist, dermatoloog, toegelaten tot ziekenhuis X. Het ziekenhuis heeft eisers toelatingsovereenkomst opgezegd, kort...Lees verder

 • 2007-07-05 - 0702 Tussenvonnis
  07/02 tussenvonnis

  Lees verder
 • 2007-06-13 - 0618 EINDVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  06/18

  Ziekenhuis X heeft de toelatingsovereenkomst met een bij haar werkzame medisch specialist, een kaakchirurg, opgezegd vanwege onjuist declareren...Lees verder

 • 2007-04-20 - Nr. 5
  06/15

  Ziekenhuis vordert betaling van Maatschap over de jaren 2003-2005 van bijdrage aan de salariskosten van AGIO’s, dit op grond van de, aldus...Lees verder

 • 2007-03-30 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT SCHADEVERGOEDING
  06/21

  Vordering ziet op het niet voldoende faciliteren door stichting van het behalen van productievolumes door medisch specialist (buiten...Lees verder

 • 2007-03-30 - SCHADEVERGOEDING
  05/18

  Geen recht op schadevergoeding na verlies van IC-praktijk (goodwill, inkomen, immateriële schade).

  Lees verder
 • 2007-02-26 - EERDER ARBITRAAL VONNIS, IN RECHTE ONAANTASTBAAR
  06/12

  Bij arbitraal vonnis van 30 juli 2004 heeft het Scheidsgerecht de arbeidsovereenkomst tussen eiser en de Stichting ontbonden. Eiser vordert alsnog...Lees verder

 • 2007-02-26 - 06/18 TUSSENVONNIS OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST
  06/18

  Ziekenhuis X heeft de toelatingsovereenkomst met een bij haar werkzame medisch specialist, een kaakchirurg, opgezegd vanwege onjuist declareren...Lees verder