2007-03-30 - VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT SCHADEVERGOEDING

06/21

Vordering ziet op het niet voldoende faciliteren door stichting van het behalen van productievolumes door medisch specialist (buiten maatschapsverband). vordering afgewezen. stichting heeft zich voldoende gekweten van haar zorgverplichting en medisch specialist draagt zelf ondernemersrisico.

Bijlage:PDF VORDERING VAN MEDISCH SPECIALIST TOT SCHADEVERGOEDING