Uitspraken 1996

 • 1996-12-17 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN INTENSIVISTEN
  04

  Ontbinding van arbeidsovereenkomsten van intensivisten onder toekenning van wachtgeld en een vergoeding van immateriële schade.

  Lees verder
 • 1996-12-16 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. JAARTERMIJN. OUTPLACEMENT. SMARTENGELD
  03

  Wangedrag niet aannemelijk gemaakt. Ontbinding op grond van verstoring vertrouwensrelatie c.q. onverenigbaarheid van karakters. Recht op...Lees verder

 • 1996-11-22 - TOEBEDEELDE LOCATIE TE KLEIN. MARGINALE TOETSING
  02

  Besluit van een ziekenhuis welke ruimte het ter beschikking zal stellen kan slechts marginaal worden getoetst. Met aangeboden ruimte voldoet...Lees verder

 • 1996-07-30 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST AAN SPECIALIST
  01

  Voldoende grond om de toelatingsovereenkomst te beëindigen met toepassing van artikel 21, eerste lid, onder d (bemoeilijking samenwerking)...Lees verder

 • 1996-05-21 - POLIKLINIEKRUIMTE
  07

  Normenrapport is niet verbindend tussen specialist en ziekenhuis, maar kan een handvat bieden. Hoewel de ruimte zeker niet optimaal genoemd mag...Lees verder

 • 1996-05-13 - BENADELING APOTHEKER DOOR SLUITING ZIEKENHUIS
  12

  In eerder bindend advies is overwogen dat op ziekenhuis niet enige verplichting tot schadevergoeding rust. Eiser kon niet in redelijkheid menen...Lees verder

 • 1996-05-13 - PZEGGING DOOR ZIEKENHUIS VAN SAMENWERKING MET EXTERNE OPLEIDING
  06

  Een redelijke uitlegging van de samenwerkingsovereenkomst brengt niet mee dat opzegging alleen dan kan plaats vinden, indien daarvoor zwaarwegende...Lees verder

 • 1996-03-07 - BENADELING MAATSCHAP DOOR FUSIE.
  11

  Ongelijke behandeling maatschappen internisten doordat directie aan vertrekkende specialist een goodwillvergoeding heeft betaald. Niet van...Lees verder

 • 1996-02-28 - PATIËNTENVERDELING.
  10

  Stichting handelt onzorgvuldig door zonder voldoende aanleiding de regeling - waarin op naam verwezen nieuwe patiënten niet waren begrepen -...Lees verder

 • 1996-02-02 - VORDERING TOT VERLENGDE TOELATING VAN SPECIALIST TOT ZIEKENHUIS.
  09

  Na fusie van twee ziekenhuizen blijkt maatschapsvorming tussen specialistengroep van het ene ziekenhuis met specialist van het andere ziekenhuis...Lees verder

 • 1996-02-01 - VORDERING TOT VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. OVERNAME PRAKTIJK.
  05

  Kritiek op rapport commissie van deskundigen van vakgenoten afgewezen. Ernstige bezwaren tegen functioneren specialist, hetgeen benadrukt wordt...Lees verder

 • 1996-01-10 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEWICHTIGE REDENEN. SCHADEVERGOEDING.
  08

  Verdeeldheid benoemingscommissie bij aantrekken anesthesist. Kort na benoeming problemen met betrekking tot zijn functioneren. Externe deskundige...Lees verder