1996-02-02 - VORDERING TOT VERLENGDE TOELATING VAN SPECIALIST TOT ZIEKENHUIS.

09

Na fusie van twee ziekenhuizen blijkt maatschapsvorming tussen specialistengroep van het ene ziekenhuis met specialist van het andere ziekenhuis niet mogelijk. Het fusieziekenhuis besluit de toelatingsovereenkomst met laatstgenoemde specialist op te zeggen, met vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade. Partijen zijn in onderhandeling over omvang van die schade. De onderhandelingen vlotten niet en het tijdstip van beëindiging van de toelatingsovereenkomst nadert. De specialist vordert vervolgens voortzetting van de toelating. Deze vordering wordt, op grond van een afweging van de wederzijdse belangen, afgewezen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 29)

Bijlage:PDF VORDERING TOT VERLENGDE TOELATING VAN SPECIALIST TOT ZIEKENHUIS.