Uitspraken Governancecommissie

 • 2020-07-15 - GC 20/01


  Lees verder
 • 2020-07-06 - GC 20/02


  Lees verder
 • 2020-03-27 - GC 19/01 & GC 19/02


  Lees verder
 • 2020-01-03 - GC 19/03


  Lees verder
 • 2019-09-30 - GC 19/05


  Lees verder
 • 2019-02-26 - GC 18/03
  GC 18/03

  Lees verder
 • 2019-02-04 - GC 18/02
  GC 18/02

  Lees verder
 • 2018-10-29 - GC 18/01


  Lees verder
 • 2018-04-16 - GC17/06
  GC17/06

  Lees verder
 • 2018-02-19 - GC17/02


  Lees verder
 • 2018-01-10 - GC17/01


  Lees verder
 • 2018-01-10 - GC17/04


  Lees verder
 • 2017-11-29 - GC17/03
  GC17/03

  Lees verder
 • 2017-01-03 - GC16/03
  GC16/03

  Lees verder
 • 2016-10-17 - GC16/01
  GC16/01

  Lees verder
 • 2015-11-24 - GC15/01 Zorgbrede Governancecode. Klokkenluidersregeling.
  Oordeel GC 15/01

  De commissie heeft op twee punten een schending van de code door de raad van bestuur vastgesteld: ten aanzien van het niet algemeen bekendgemaakt...Lees verder

 • 2014-05-14 - GC1401 GOVERNANCECODE, GOVERNANCECOMMISSIE, ONDERNEMINGSRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, LEDEN, INTERIM BESTUURDER, REGLEMENT, BELANGHEBBENDE, BRANCHEORGANISATIE, AMBTSHALVE TOETS, ZITTINGSDUUR, STATUTEN.
  GC 14/01

  Ondernemingsraad is aan te merken als belanghebbende in de zin van het Reglement Governancecommissie Gezondheidszorg. Commissie bevoegd tot...Lees verder

 • 2013-12-05 - GC1303 RAAD VAN TOEZICHT, BENOEMINGSPROCEDURE, INTERIM BESTUURDER, BEVOEGDHEDEN, VERGOEDING, ONDERNEMINGSRAAD, WERKGEVER, ARTIKEL 3.1.1 EN 4.1.1 CODE, MAATSCHAPPELIJK PASSENDE BELONING;
  Gc 13/03

  Benoemingsprocedure (interim) bestuurder. Korte waarneming in raad van bestuur door lid raad van toezicht in casu geen schending Code. Met...Lees verder

 • 2013-05-15 - GC1301 CODE, ORGANISATIE, BELANGHEBBENDE, (EX) DIRECTEUR, AFWIJKING, VERKLARING, JAARDOCUMENT
  Gc 13/01

  Stichting geen organisatie in de zin van de Code, maar wel werkzaam op domein zorgorganisaties en onderworpen aan gelding Code. (Ex)directeur door...Lees verder

 • 2012-11-15 - GC1201 BELANGHEBBENDE, ZORGBREDE GOVERNANCECODE, CODE, REGLEMENT, TERMIJN, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, AFWIJKING, UITLEG, BENOEMING, VERLENGING, BEKENDMAKING, JAARDOCUMENT
  Gc 12/01

  Brancheorganisatie aangemerkt als belanghebbende in de zin van het Reglement. Termijn ex artikel 12-2a Reglement niet geschonden. Benoeming lid...Lees verder

 • 2012-03-08 - GC1102 ONDERNEMINGSRAAD, BELANGHEBBENDE, REGLEMENT, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, CODE, UITLEG
  Gc 11/02

  Ondernemingsraad is belanghebbende in de zin van het Reglement. Leden raad van toezicht zijn feitelijk opgetreden als bestuurders. Strijdigheid...Lees verder

 • 2011-11-01 - NR. GC1101 ROLVERDELING, VOORMALIG TOEZICHTHOUDER, TOEZICHT, AFWIJKING, BENOEMINGSPERIODE, BELANGENVERSTRENGELING, SOLLICITATIEPROCEDURE
  Gc 11/01

  Afwijking van de Governancecode niet deugdelijk gemotiveerd. In het algemeen onwenselijk dat een voormalig lid van de Raad van Bestuur wordt...Lees verder