2012-11-15 - GC1201 BELANGHEBBENDE, ZORGBREDE GOVERNANCECODE, CODE, REGLEMENT, TERMIJN, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, AFWIJKING, UITLEG, BENOEMING, VERLENGING, BEKENDMAKING, JAARDOCUMENT

Gc 12/01

Brancheorganisatie aangemerkt als belanghebbende in de zin van het Reglement. Termijn ex artikel 12-2a Reglement niet geschonden. Benoeming lid raad van toezicht tot (interim) bestuurder: noodsituatie, geen deugdelijke uitleg afwijking van Code. Besluit tot verlenging benoeming zonder goede gronden en in strijd met de Code niet bekend gemaakt.

Bijlage:PDF GC1201 BELANGHEBBENDE, ZORGBREDE GOVERNANCECODE, CODE, REGLEMENT, TERMIJN, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, AFWIJKING, UITLEG, BENOEMING, VERLENGING, BEKENDMAKING, JAARDOCUMENT