Secretariaat

Het secretariaat van het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg kunt u als volgt bereiken:

Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
mr. dr. Ph.S. Kahn, secretaris
Postbus 61024, 2506 AA Den Haag

Telefoon: 06 41727775
Mailadres: info@scheidsgerechtgezondheidszorg.nl