Secretariaat

Het secretariaat van het bestuur van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg kunt u als volgt bereiken:

Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg
mr. J. Thijssen, secretaris
Postbus 61024, 2506 AA Den Haag

Mailadres: info@scheidsgerechtgezondheidszorg.nl