2013-05-15 - GC1301 CODE, ORGANISATIE, BELANGHEBBENDE, (EX) DIRECTEUR, AFWIJKING, VERKLARING, JAARDOCUMENT

Gc 13/01

Stichting geen organisatie in de zin van de Code, maar wel werkzaam op domein zorgorganisaties en onderworpen aan gelding Code. (Ex)directeur door partijen als belanghebbende aangemerkt. Enkele handelen in afwijking van de Code vormt nog geen overtreding van die Code. Uitleg afwijking dient op adequaat moment te geschieden, d.i. niet per se het Jaardocument. I.c. voldoende rechtvaardiging van afwijking van de Code.

Bijlage:PDF GC1301 CODE, ORGANISATIE, BELANGHEBBENDE, (EX) DIRECTEUR, AFWIJKING, VERKLARING, JAARDOCUMENT