2012-03-08 - GC1102 ONDERNEMINGSRAAD, BELANGHEBBENDE, REGLEMENT, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, CODE, UITLEG

Gc 11/02

Ondernemingsraad is belanghebbende in de zin van het Reglement. Leden raad van toezicht zijn feitelijk opgetreden als bestuurders. Strijdigheid met de Code. Geen rechtvaardiging. Enkele feit dat leden raad van toezicht op moment in werking treden Code al meer dan acht jaar zitting hadden, leidt niet tot schending Code. Geen herbenoeming.

Bijlage:PDF GC1102 ONDERNEMINGSRAAD, BELANGHEBBENDE, REGLEMENT, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUURDER, BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, CODE, UITLEG