2014-05-14 - GC1401 GOVERNANCECODE, GOVERNANCECOMMISSIE, ONDERNEMINGSRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, LEDEN, INTERIM BESTUURDER, REGLEMENT, BELANGHEBBENDE, BRANCHEORGANISATIE, AMBTSHALVE TOETS, ZITTINGSDUUR, STATUTEN.

GC 14/01

Ondernemingsraad is aan te merken als belanghebbende in de zin van het Reglement Governancecommissie Gezondheidszorg. Commissie bevoegd tot oordelen als zorginstelling is aangesloten bij brancheorganisatie die Code onderschrijft. Toetsing aan de Code staat centraal. Benoeming lid raad van toezicht tot interim bestuurder. Instemming ondernemingsraad. Ambtshalve toets Commissie. Zittingsduur leden raad van toezicht. Aantal leden raad van toezicht. Niet naleven eigen statuten is een met de Code strijdige vorm van governance. Afwijking Code. Onvoldoende rechtvaardiging.

Bijlage:PDF GC1401 GOVERNANCECODE, GOVERNANCECOMMISSIE, ONDERNEMINGSRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, LEDEN, INTERIM BESTUURDER, REGLEMENT, BELANGHEBBENDE, BRANCHEORGANISATIE, AMBTSHALVE TOETS, ZITTINGSDUUR, STATUTEN.