2015-11-24 - GC15/01 Zorgbrede Governancecode. Klokkenluidersregeling.

Oordeel GC 15/01

De commissie heeft op twee punten een schending van de code door de raad van bestuur vastgesteld: ten aanzien van het niet algemeen bekendgemaakt zijn van een klokkenluidersregeling in de zin van de code en ten aanzien van het gebrek aan de vereiste bescherming van de werknemer na haar melding van een vermeende onregelmatigheid bij het onderzoek waarbij de patiënt X was betrokken.

Bijlage:PDF GC15/01 Zorgbrede Governancecode. Klokkenluidersregeling.