2011-11-01 - NR. GC1101 ROLVERDELING, VOORMALIG TOEZICHTHOUDER, TOEZICHT, AFWIJKING, BENOEMINGSPERIODE, BELANGENVERSTRENGELING, SOLLICITATIEPROCEDURE

Gc 11/01

Afwijking van de Governancecode niet deugdelijk gemotiveerd. In het algemeen onwenselijk dat een voormalig lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd tot bestuurder van dezelfde organisatie. Heldere en zuivere rolverdeling tussen toezichthouders en bestuurders ook van belang voor het vertrouwen binnen de organisatie. Afwijking van de Code op dit punt slechts in bijzondere omstandigheden en in beginsel slechts van tijdelijke aard. Te lange benoemingsperiode maakt afwijking van de Code des te onwenselijker. Er is bovendien sprake van een ondoorzichtige en verwarrende constructie. Geen sprake geweest van een deugdelijke sollicitatieprocedure met een profielschets van de professionele vereisten.

Bijlage:PDF NR. GC1101 ROLVERDELING, VOORMALIG TOEZICHTHOUDER, TOEZICHT, AFWIJKING, BENOEMINGSPERIODE, BELANGENVERSTRENGELING, SOLLICITATIEPROCEDURE