1996-07-30 - OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST AAN SPECIALIST

01

Voldoende grond om de toelatingsovereenkomst te beëindigen met toepassing van artikel 21, eerste lid, onder d (bemoeilijking samenwerking) van de toelatingsovereenkomst. Afwijzing van vordering tot nietigverklaring en schadevergoeding.

Bijlage:PDF OPZEGGING VAN TOELATINGSOVEREENKOMST AAN SPECIALIST