1996-03-07 - BENADELING MAATSCHAP DOOR FUSIE.

11

Ongelijke behandeling maatschappen internisten doordat directie aan vertrekkende specialist een goodwillvergoeding heeft betaald. Niet van benadeling gebleken. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 31)

Bijlage:PDF BENADELING MAATSCHAP DOOR FUSIE.