1996-12-17 - ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN INTENSIVISTEN

04

Ontbinding van arbeidsovereenkomsten van intensivisten onder toekenning van wachtgeld en een vergoeding van immateriële schade.

Bijlage:PDF ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN INTENSIVISTEN