1996-05-13 - BENADELING APOTHEKER DOOR SLUITING ZIEKENHUIS

12

In eerder bindend advies is overwogen dat op ziekenhuis niet enige verplichting tot schadevergoeding rust. Eiser kon niet in redelijkheid menen dat niet ook aan zijn overeenkomst tot levering van medicijnen een einde zou komen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 32)

Bijlage:PDF BENADELING APOTHEKER DOOR SLUITING ZIEKENHUIS