1996-12-16 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. JAARTERMIJN. OUTPLACEMENT. SMARTENGELD

03

Wangedrag niet aannemelijk gemaakt. Ontbinding op grond van verstoring vertrouwensrelatie c.q. onverenigbaarheid van karakters. Recht op wachtgeld. Geen beroep op termijn van een jaar voor zoeken andere functie. Wel outplacement. Toewijzing van smartengeld.

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST. JAARTERMIJN. OUTPLACEMENT. SMARTENGELD