1996-02-01 - VORDERING TOT VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. OVERNAME PRAKTIJK.

05

Kritiek op rapport commissie van deskundigen van vakgenoten afgewezen. Ernstige bezwaren tegen functioneren specialist, hetgeen benadrukt wordt door royement als lid van de beroepsvereniging. Geen schadevergoeding, wel - conform bereidverklaring Stichting - overname praktijk. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 24)

Bijlage:PDF VORDERING TOT VERNIETIGING OPZEGGING TOELATINGSOVEREENKOMST. OVERNAME PRAKTIJK.