1996-05-13 - PZEGGING DOOR ZIEKENHUIS VAN SAMENWERKING MET EXTERNE OPLEIDING

06

Een redelijke uitlegging van de samenwerkingsovereenkomst brengt niet mee dat opzegging alleen dan kan plaats vinden, indien daarvoor zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Dat betekent niet dat iedere aan de opzegging ten grondslag gelegde reden voldoende is. De onderhavige aan de opzegging ten grondslag gelegde redenen kunnen de opzegging rechtvaardigen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 26)

Bijlage:PDF PZEGGING DOOR ZIEKENHUIS VAN SAMENWERKING MET EXTERNE OPLEIDING