1996-05-21 - POLIKLINIEKRUIMTE

07

Normenrapport is niet verbindend tussen specialist en ziekenhuis, maar kan een handvat bieden. Hoewel de ruimte zeker niet optimaal genoemd mag worden, kan dit niet leiden tot het oordeel dat het ziekenhuis, mede in het licht van de thans beschikbare mogelijkheden en in afwachting van een verbouwing en uitbreiding, tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van polikliniekruimte. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 27)

Bijlage:PDF POLIKLINIEKRUIMTE