1996-01-10 - ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEWICHTIGE REDENEN. SCHADEVERGOEDING.

08

Verdeeldheid benoemingscommissie bij aantrekken anesthesist. Kort na benoeming problemen met betrekking tot zijn functioneren. Externe deskundige adviseert Stichting overeenkomst op te zeggen. Stichting constateert dat advies breed draagvlak heeft en besluit advies over te nemen. Stichting kan in zekere mate worden verweten niet vóór omzetting tijdelijk in vast dienstverband bij vorige werkgever grondig geïnformeerd te hebben. Bovendien onvoldoende begeleiding. Stichting dient anesthesist in zekere mate schadeloos te stellen. (Eerder gepubliceerd onder nummer 1995, 28)

Bijlage:PDF ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS GEWICHTIGE REDENEN. SCHADEVERGOEDING.